Izbori Se - blog

podrška uzbunjivačima u izbornom procesu

BIRODI podneo inicijativu RIK-u za usaglašavanje Pravila o radu biračkih odbora sa zakonima o izborima

admin

Biro za društvena istraživanja u okviru svoje kampanje IzboriSe podneo je Republičkoj izbornoj komisiji Inicijativu za usaglašavanje Pravila o radu biračkih odbora sa Zakonom o izborima narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima, i traži da RIK u Pravilma koja će doneti za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore usaglasi podzakonske odredbe koje regulišu razlikovanje važećeg i nevažećeg biračkog listića sa zakonskim odredbama.

RIK je najavio da će, u skladu sa postojećom praksom, po raspisivanju izbora u Srbiji doneti nova Pravila o radu biračkih odbora, a BIRODI traži da u novim Pravilima ne budu pojedine odredbe koje su važile za prethodne izbore, a koje nisu potpuno u skladu sa zakonima o izborima i koje daju pravo članovima biračkih odbora da arbitrarno odrede za koga je birač hteo da glasa, odnosno kojoj listi ide glas na listiću koji nije popunjen u skladu sa zakonom i/ili sadrži crteže, parole, poruke, komentare ili su ostale liste precrtane. Umesto da ovakve listiće proglasi nevažećim, članovi biračkih odbora mogu da ovakav listić proglase važećim i dodele glas određenoj listi.

Ovakve odredbe, ako ostanu u Pravilima za predstojeće izbore, otvaraju mogućnosti za razne zloupotrebe prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na biračkom mestu i mogu da dovedu do prekrajanja stvarne izborne volje građana Republike Srbije.

RIK ima pravo da donosi podzakonske akte koji služe za operacionalizaciju primene zakona, ali nema pravo da proširuje odredbe zakona za primenu u praksi na način da se podzakonskim aktom menjaju i proširuju odredbe zakona i daju se ovlašćenja nestručnim licima da utvrđuju stvarnu izbornu volju birača.

Glasači imaju pravo da crtaju, precrtavaju izborne liste ili pišu parole na glasačkom listiću, ali birački odbor mora ovakav listić da proglasi nevažećim,

Iako zakon sadrži nedovoljno preciznu odredbu „nedvosmisleno može utvrditi“, a Pravila odredbe „sa sigurnošću može utvrditi“ i „može pouzdano utvrditi“, Birački odbor ne sme da  tumači za koga je birač hteo da glasa i da na svakom izbornom mestu po svojoj slobodnoj proceni dodeli glas određenoj izbornoj listi, jer takav način rada otvara mogućnosti za zloupotrebe.

Biro za društvena istraživanja očekuje da će Republička izborna komisija postupiti po ovoj inicijativi u najkraćem roku i doneti nova izmenjena Pravila bez nejasnih odredbi o razlikovanju važećeg i nevažećeg listića i tako doprineti utvrđivanju stvarne izborne volje građana na predstojećim izborima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *