Izbori Se - blog

podrška uzbunjivačima u izbornom procesu

IzboriSe na N1 TV

http://rs.n1info.com/Izbori-2020/a604140/Georgijev-U-vecini-mesta-odredjeni-clanovi-birackih-odbora-a-ne-znaju-pravila.html

Inspiracija

Ako želite da se insprišete, pogledajte ove video snimke…

Inicijativa – dokument

I N I C I J A T I V A z a   u s a g l a š a v a nj e odredaba Pravila o radu Biračkih odbora za koordinisano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za Odbornike skupština jednica lokalne samouprave (u daljem tekstu Pravila) sa članovima 70. […]

BIRODI podneo inicijativu RIK-u za usaglašavanje Pravila o radu biračkih odbora sa zakonima o izborima

Biro za društvena istraživanja u okviru svoje kampanje IzboriSe podneo je Republičkoj izbornoj komisiji Inicijativu za usaglašavanje Pravila o radu biračkih odbora sa Zakonom o izborima narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima, i traži da RIK u Pravilma koja će doneti za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore usaglasi podzakonske odredbe koje regulišu razlikovanje važećeg […]

Press release

BIRODI započinje kampanju ohrabrivanja i podrške uzbunjivačima u predstojećim izborima Biro za društvena istraživanja (BIRODI) započinje kampanju sa ciljem informisanja, ohrabrivanja i pružanja podrške učesnicima izbornog procesa da prijave moguće nezakonitosti, zloupotrebe i nepravilnosti od strane aktera koji su uključeni u izborni proces. Uzbunjivači u izbornom procesu mogu da budu radno angažovana lica, uključujući i […]